Tiêu chuẩn dịch vụ

 

Tema cam kết chỉ cung cấp các sản phẩm mỹ phẩm chính hãng với đầy đủ chứng nhận chất lượng và xuất xứ hàng hóa. 

Hàng hóa khách hàng nhận được sẽ được đảm bảo mới nguyên và đúng với thông tin mô tả trên website www.tema.com.vn