Tầm nhìn sứ mệnh

 

TEMA đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp mỹ phẩm Multibrands chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tiến đến năm 2020, TEMA sẽ hoàn thiện và phát triển rộng rãi chuỗi cửa hàng trên toàn quốc.